Sprekers

Andries Kalsbeek

Iedereen weet wat jet-lag is en heeft het waarschijnlijk ook zelf wel aan de lijve ondervonden. Waarschijnlijk is ook wel bekend dat de biologische klok in ons brein verantwoordelijk is voor het miserabele gevoel van jet-lag. Maar wisten jullie dat er ook zoiets als sociale jet-lag bestaat en mensen die in ploegendienst werken eigenlijk continu last hebben van jet-lag? Of dat er biologische klokjes zitten in al onze organen? In deze lezing wil ik jullie graag iets vertellen over mijn fascinatie voor het brein en hormoon ritmes, de werking van de biologische klok, en hoe de biologische klok ons dagelijks leven en gezondheid beïnvloed.

Prof. Andries Kalsbeek is hoogleraar Experimentele AndriesNeuroendocrinologie bij de afdeling Endocrinologie en Metabolisme van het Amsterdam UMC, locatie AMC. Hij studeerde Biologie aan de Rijks Universiteit Groningen (RUG) en promoveerde in 1989 aan de Universiteit van Amsterdam met Professor Swaab de directeur van het Nederlands Herseninstituut als promotor. In deze presentatie zal hij over zijn onderzoek en zijn carrière als promovendus en wetenschappelijk onderzoeker vertellen.

 

Danique Barten

Het specialisme ‘klinische fysica’ is voor menig MNW student geen onbekend terrein meer. Maar waar lopen die klinisch fysici nu eigenlijk rond in het ziekenhuis? En wat doet die klinisch fysicus nu eDaniquecht?

Danique Barten is klinisch fysicus op de afdeling radiotherapie in het Amsterdam UMC – locatie AMC. Zij studeerde Medische Natuurwetenschappen aan de VU en heeft in 2004 haar master MNS-Medical Physics afgerond. Direct na haar studie is zij in opleiding gegaan in het VUmc tot klinisch fysicus radiotherapie. In haar rol als klinisch fysicus is Danique zowel met onderzoek als met de kliniek bezig, met brachytherapie als hoofdaandachtsgebied. In haar voordracht zal zij meer vertellen over de tijdsbesteding en invulling van haar research en klinische zaken. Wat komt er bijvoorbeeld kijken bij de aanschaf en klinische implementatie van nieuwe apparatuur? Wat voor klinische taken heb je bij de brachytherapie? En hoe klinisch is de research die je als ‘klinisch’ fysicus doet?

 

Zdenko van Kesteren

Zdenko van Kesteren is klinisch fysicus en onderzoeker op de afdeling radiotherapie van het Amsterdam UMC. Hij heeft natuurkunde gestudeerd aan de UvA, en is gepromoveerd in de hoge energie fysica, waar hij voor het ATLAS experiment op CERN (Genève) reconstructietechnieken heeft ontwikkeld voor het indentificeren van muonen bij deeltjesbotsingen. Hierna deed hij een Postdoc op het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis naar innovatieve bestralingstechnieken waar hij de smaak van de medische fysica te pakken kreeg. Zdenko

In zijn presentatie zal hij vertellen hoe beeldvormende technieken zoals CT en MRI ingezet worden voor het optimaliseren van de bestralingen van kankerpatiënten, in de dagelijkse klinische praktijk. Verder zal hij over zijn onderzoek vertellen: het in kaart brengen van patiënt-specifieke bewegingen zoals ademhaling en peristaltiek met beeldvorming.

 

Linda Douw

De hersenen worden steeds vaker benaderd vanuit netwerkperspectief, waarbij de verbindingen tussen hersengebieden en hun karakteristieke patronen in kaart gebracht worden middels beeldvoLindarmende (MRI) en neurofysiologische technieken (functionele MRI, electroencefalografie en magneetencefalografie). Belangrijke kenmerken van het hersennetwerk zijn optimale integratie en segregatie (het zogeheten small world principe). Daarnaast bevat het hersennetwerk een aantal gebieden die een centrale rol innemen in het netwerk, de zogenaamde hubs. Disfunctioneren van deze hubs is in verband gebracht met veel neurologische aandoeningen. Op basis van de resultaten van recente studies wordt het effect gedemonstreerd van een hersenbeschadiging op het falen van hersennetwerken door overbelasting van hubs.

Linda Douw is universitair docent en onderzoeker bij de afdeling Anatomie & Neurowetenschappen van het Amsterdam UMC (locatie VUmc). Zij doet met name onderzoek naar (hersen)netwerken en hun relatie met cognitief functioneren en ziektesymptomen bij mensen met hersentumoren, multiple sclerose, de ziekte van Parkinson etcetera.

 

Aldo Jongejan

Big data, machine learning, artificial intelligence zijn hot topics in de medische natuurwetenschappen (en daar buiten). Veel data is al beschikbaar via publieke en in-house databases. Wie gaat al die data met behulp van al bestaande of nieuw te ontwikkelen algoritmes analyseren en integreren, zodat het meer kennis oplevert?Aldo

Aldo Jongejan helpt onderzoekers met de (statistische) analyse en interpretatie van hun data (met name verkregen uit sequencing experimenten) en integratie met andere beschikbare data om zo tot nieuwe experimenten en hypotheses te komen, die kunnen leiden tot meer fundamentele kennis, betere en of snellere diagnoses en betere behandelingen van bepaalde ziektes.

Aldo is wetenschappelijk medewerker bij de Bioinformatica afdeling van de Klinische Epidemiologie, Biostatistiek en Bioinformatica groep van de Amsterdam Universitaire Medische Centra. Hij studeerde Scheikunde aan de Technische Universiteit Delft en was daarna lange tijd werkzaam als post-doc Moleculaire Modelling aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Voordat hij bij het AUMC kwam werken, gaf hij 3 jaar les als docent Bioinformatica aan de Hogeschool Leiden. In deze presentatie zal hij vertellen over zijn carrière en zijn werk bij het AUMC.

 

Marjolein Schimmel – Q-Consult Zorg

In 2012 behaalde Marjolein Schimmel haar bachelor Medische Natuurwetenschappen. Na een jaartje Medical Physics te hebben gestudeerd besloot ze dat dat het niet was en stapte ze over naar Marjoleinde master Management Policy Analysis and Entrepreneurschip in Health and Life Sciences (MPA) die ze in 2015 met succes afrondde. Haar afstudeerstage deed ze bij Q-Consult Zorg. Na een half jaartje werkervaring opdoen via Q-talent, werkt ze nu als adviseur en trainer kwaliteit en veiligheid in de langdurige zorg voor de labels Q-Consult Zorg en Q-Academy. Ze doet projecten en interim-klussen en geeft trainingen bij zorgorganisaties (ouderenzorg, gehandicaptenzorg en soms uitstapjes naar de ziekenhuizen).

Tijdens de presentatie zal zij vertellen over haar carrière en het type werk wat zij doet. Ook neemt ze collega’s Josan en Claudia mee van respectievelijk Casemix en Q-talent. Josan neemt jullie mee in specifiek data-consultancy. Hoe kan je zorgorganisaties helpen met data? Aan welke type opdrachten moet je denken? Daarnaast zal Claudia vertellen wat Q-talent voor jullie als studenten of starters kan betekenen als jullie werkervaring willen opdoen in de zorg.